Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Làm report Performance, chủ động theo dõi Performance của nhân viên do trực thuộc quản lý, từ đó có các kế hoạch làm việc với nhân viên để đảm bảo được KPI công ty giao;
 • Theo dõi được lượng tương tác, kết quả cuộc gọi chi tiết từng Hợp đồng, cùng làm việc với các cấp Phó phòng để ra chiến lược gọi Due nào thời điểm nào hợp lý;
 • Kiểm tra, điều phối và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng. Đảm bảo tất cả các khiếu nại cùa Khách hàng được kiểm soát, và báo cáo đầy đủ về các cấp quản lý, để có đánh giá và cái nhìn chung diễn biến tình hình thu nợ của các bạn nhân viên;
 • Kiểm tra & đánh giá record thu nợ của nhân viên từ đội QC COLL, QC Audit. Kiểm soát chất lượng cuộc gọi, hướng dẫn, làm việc với các cá nhân vi phạm, đề xuất chế tài xử phạt;
 • Kết nối với các phòng ban trong việc cần thông tin từ các phòng ban để giải quyết công việc liên quan, đảm bảo nhanh, đúng, đầy đủ và hiệu quả;
 • Lập kế hoạch và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu & yêu cầu Công ty đề ra;
 • Trình đề xuất xin giảm phí để tất toán hợp đồng theo đề xuất của Khách hàng;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Job Requirement

Education level, certification/ Trình độ học vấn, bằng cấp

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành luật, tài chính, quản trị kinh doanh

Experience, Skill/ Kinh nghiệm, kỹ năng:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát
 • Có kinh nghiệm quản lý của Call Center/ Collection
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm

Individual Characteristics/ Tính cách cá nhân

 • Siêng năng, cẩn thận, trung thực, có ý thức trách nhiệm cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Head of Commercial Loan

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Credit Card Issuance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Business Development Manager ( Commercial Loan )

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Data Analysis Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

COLLECTION OPERATIONS DEPUTY MANAGER

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Nhân viên Hỗ trợ vận hành Thu hồi nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Software Quality Assurance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

PROCESS ANALYSIS SENIOR EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/06/2024

Credit Card Process Analyst Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024

Secured Loan Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.