Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên Telesales
 • Xây dựng kịch bản bán hàng hiệu quả
 • Tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc, phân bổ nguồn data cho nhân viên
 • Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ công tác bán hàng cho các thành viên đảm bảo Team tuân thủ quy định về số lượng cuộc gọi, chất lượng cuộc gọi và dịch vụ, chất lượng tín dụng và quy trình.
 • Liên tục đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên.
 • Lên kế hoạch, phân bổ KPI, thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ nhân viên để hoàn thành KPI của nhóm.
 • Báo cáo kết quả cho Supervisor.
 • Các công việc khác được giao 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Tuổi từ 23 – 35.
 • Ít nhất từ 06 tháng – 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Teamleader.
 • Tin học văn phòng (thành thạo word, excel, power point).
 • Kỹ năng mềm tốt (Giao tiếp, xử lý nội vụ/tình huống, tư duy logic).
 • Kỹ năng quản lý, vận hành đội nhóm.
 • Kỹ năng làm báo cáo, tổng hợp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Head of Commercial Loan

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Credit Card Issuance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Business Development Manager ( Commercial Loan )

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Data Analysis Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

GIÁM SÁT THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

COLLECTION OPERATIONS DEPUTY MANAGER

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Nhân viên Hỗ trợ vận hành Thu hồi nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Software Quality Assurance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

PROCESS ANALYSIS SENIOR EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/06/2024

Credit Card Process Analyst Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.