Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Reconciling the company’s bank statements and bookkeeping ledgers
 • Đối chiếu các báo cáo ngân hàng và sổ cái kế toán của công ty
 • GL booking, reconciliation of loans arising on a daily basis, ensuring that the data is recorded accurately and completely, uniformly between relevant systems
 • Hạch toán, đối chiếu các khoản vay phát sinh hàng ngày, đảm bảo số liệu được ghi nhận chính xác và đầy đủ, đồng nhất giữa các hệ thống có liên quan
 • Coordinating with departments to resolve complaints related to loan contract & credit card
 • Phối hợp các phòng ban giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến tình trạng khoản vay và thẻ tín dụng
 • Record transactions arising from related activities into the accounting system, ensuring that transactions are recorded fully, reasonably and accurately
 • Thực hiện ghi nhận các giao dịch phát sinh phần hành liên quan vào hệ thống kế toán, bảo đảm các giao dịch được ghi nhận đầy đủ, hợp lý và chính xác
 • Any tasks as Supervisor’s request
 • Các công việc theo yêu cầu của giám sát

Yêu Cầu Công Việc

Education level, certification: College/University graduated (Major: accounting & finance/auditing section)

Trình độ học vấn, bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (Chuyên ngành: kế toán tài chính/kiểm toán)

Experience/ Kinh nghiệm:

 • Good knowledge in spreadsheet, excel, MS office…
 • Sử dụng thành thành thạo Spreadsheet, excel, MS office…
 • Competencies: Communication, organization, time management, reporting skill
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng năng báo cáo tốt

Individual Characteristics/ Tính cách cá nhân:

 • Willing to demonstrate the drive to improve operations, improve turnaround time, streamline work processes and demonstrate strong teamwork to exceed expectations of our internal customers.
 • Sẵn sàng thể hiện nỗ lực cải thiện hoạt động, cải thiện thời gian xử lý, hợp lý hóa quy trình làm việc và thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ để vượt quá mong đợi của khách hàng nội bộ.
 • Ability to work under pressure and time constraint in a performance-oriented environment and has the ability to multi-task.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực và hạn chế về thời gian trong môi trường chú trọng đến hiệu suất và có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Head of Commercial Loan

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 19/08/2024

Credit Card Issuance Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/07/2024

Business Development Manager ( Commercial Loan )

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Data Analysis Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

GIÁM SÁT THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

COLLECTION OPERATIONS DEPUTY MANAGER

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Nhân viên Hỗ trợ vận hành Thu hồi nợ

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Software Quality Assurance Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Credit Card Process Analyst Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 20/06/2024

Secured Loan Manager

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 20/06/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.