Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc


TASK ACHIEVEMENT / NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Develop, implement and manage an effectivecompliance plan.
 • Advise and review internal regulations to ensurecompliance with prevailing laws and regulations.
 • Conduct a post-review on internal regulations to detectthe outdated regulation and give recommendation to comply with prevailing lawsand regulations.
 • Monitor the implementation of laws and internalregulations by all departments.
 • Develop, implement and manage andad-hoc report system; as required by law;
 • Coordinate with relevant departments to implementAnti-corruption program, Anti-money laundering program and external reporting;cooperation and supporting with supervisory authorities
 • Guidance and oversee the complianceself-assessment activities of all departments and validate results.
 • Report to the Head of Department any breach andnoncompliance issues.


OTHER TASK (if any) / NHIỆM VỤ KHÁC (nếucó)

 • Other tasks assigned by Head of Department


Yêu Cầu Công Việc

 • Good knowledge of legal requirements andprocedures.
 • Highly-analytical with strong attention todetail.
 • Wellnegotiating skill
 • Planningskill

 

EDUCATION, CERTIFICATION / GIÁO DỤC, BẰNG CẤP :

 • Bachelor’sdegree in law, finance, business management or a related field.

 

EXPERIENCE / KINH NGHIỆM :

 • 4 years’proven experience in compliance/ internal control/ internal audit.

 

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS / TÍNH CÁCH CÁ NHÂN :

 • Criticalthinking & result-oriented;
 • Proactiveand independent under high pressure.
 • Hardworking,teamwork

 

COMMUNICATION / KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 • Brilliantoral and written communication skills.
 • Beable to communicate with all the ranges of employee
 • Communicationeffectively – directly & on telephone

 

LANGUAGES, COMPUTERS, ETC... / KỸ NĂNG NGOẠINGỮ, VI TÍNH,

 • Efficiency in computer skills.
 • Good command of written English;

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Head of Commercial Loan

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 19/08/2024

Credit Card Issuance Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/07/2024

Business Development Manager ( Commercial Loan )

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Data Analysis Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

GIÁM SÁT THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

COLLECTION OPERATIONS DEPUTY MANAGER

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Nhân viên Hỗ trợ vận hành Thu hồi nợ

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

Software Quality Assurance Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2024

PROCESS ANALYSIS SENIOR EXECUTIVE

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 23/06/2024

Credit Card Process Analyst Executive

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 20/06/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.